ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Дневен режим

 

                                      Детска градина №32 ”Българче”,

                   гр.София 1336, район “Люлин“, ул.”Петър Бонев"№3

                                 тел./факс: 02/824 63 34; e-mail: odz32@abv.bg;

 

 

 

Целодневна организация на деня

в учебно време- 15.09.2023 г.- 31.05.2024 г.

за IV възрастова група (6-7) годишни деца

 

 

 

Часови интервал

Основни и допълнителни форми

на педагогическо взаимодействие

7.00 - 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител

8.30 - 9.00

Сутрешна закуска

9.00 - 10.00

Педагогически ситуации

10.00 - 10.30

                    Подкрепителна закуска

10.30 - 12.00

Дейности по избор на децата,

дейности организирани от детския учител, дейности над ДОС

12.00 - 13.00

Обяд и подготовка за сън

13.00 - 15.00

Следобеден сън

15.00 - 15.30

Ставане от сън, тоалет,

следобедна подкрепителна закуска

15.30 - 16.30

Педагогически ситуации

16.30 - 19.00

Дейности по избор на децата,

дейности организирани от детския учител,

изпращане на децата

 

 

                                                                              Директор:…...............................

           /Ст. Трифонова/

 

 

 

                                             Детска градина №32 ”Българче”,

                        гр.София 1336, район “Люлин“, ул.”Петър Бонев"№3

                                      тел./факс: 02/824 63 34; e-mail: odz32@abv.bg;

 

 

Целодневна организация на деня

в учебно време- 15.09.2023 г.- 31.05.2024 г.

за III възрастова група (5-6) годишни деца

 

 

 

 

Часови интервал

Основни и допълнителни форми

на педагогическо взаимодействие

7.00 - 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител

8.30 - 9.00

Сутрешна закуска

9.00 - 10.00

Педагогически ситуации

10.00 - 10.30

                       Подкрепителна закуска

10.30 - 12.00

Дейности по избор на децата,

дейности организирани от детския учител,

дейности над ДОС

12.00 - 13.00

Обяд и подготовка за сън

13.00 - 15.00

Следобеден сън

15.00 - 15.30

Ставане от сън, тоалет, следобедна подкрепителна закуска

15.30 - 16.30

Педагогически ситуации

16.30 - 19.00

Дейности по избор на децата,

дейности организирани от детския учител, изпращане на децата

 

 

                                                                             Директор:…...............................

     /Ст. Трифонова/

 

 

                                              Детска градина №32 ”Българче”,

                   гр.София 1336, район “Люлин“, ул.”Петър Бонев"№3

                                  тел./факс: 02/824 63 34; e-mail: odz32@abv.bg;

 

 

 

Целодневна организация на деня

в учебно време- 15.09.2023 г.- 31.05.2024 г.

за II възрастова група (4-5) годишни деца

 

 

 

Часови интервал

Основни и допълнителни форми

на педагогическо взаимодействие

7.00 - 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител

8.30 - 9.15

Сутрешна закуска

9.15 - 10.00

Педагогически ситуации

10.00 - 10.30

Подкрепителна закуска

10.30 - 12.00

Дейности по избор на децата,

дейности организирани от детския учител, дейности над ДОС

12.00 - 13.00

Обяд и подготовка за сън

13.00 - 15.00

Следобеден сън

15.00 - 15.40

Ставане от сън, тоалет,

Следобедна подкрепителна закуска

15.40 - 16.00

Педагогически ситуации

16.00- 19.00

Дейности по избор на децата,

дейности организирани от детския учител, изпращане на децата

 

 

                                                                           Директор:…...............................

   /Ст. Трифонова/

 

 

 

                                       Детска градина №32 ”Българче”,

                      гр.София 1336, район “Люлин“, ул.”Петър Бонев"№3

                                   тел./факс: 02/824 63 34; e-mail: odz32@abv.bg;

 

 

 

Целодневна организация на деня

в учебно време- 15.09.2023 г.- 31.05.2024 г.

за I възрастова група (3-4) годишни деца

 

 

 

 

Часови интервал

Основни и допълнителни форми

на педагогическо взаимодействие

7.00 - 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител

8.30 - 9.15

Сутрешна закуска

9.15 - 10.00

Педагогически ситуации

10.00 - 10.30

 Подкрепителна закуска

10.30 - 12.00

Дейности по избор на децата,

дейности организирани от детския учител, дейности над ДОС

12.00 - 13.00

Обяд и подготовка за сън

13.00 - 15.00

Следобеден сън

15.00 - 15.45

Ставане от сън, тоалет,

Следобедна подкрепителна закуска

15.45 - 16.00

Педагогически ситуации

16.00 - 19.00

Дейности по избор на децата,

дейности организирани от детския учител, изпращане на децата

 

                                                                             Директор:…...............................

   /Ст. Трифонова/

 

 

 

 

                                        Детска градина №32 ”Българче”,

                      гр.София 1336, район “Люлин“, ул.”Петър Бонев"№3

                                     тел./факс: 02/824 63 34; e-mail: odz32@abv.bg;

 

 

Целодневна организация на деня

в неучебно време- 01.06.2024 г.- 14.09.2024 г.

                                     за IV възрастова група (6-7) годишни деца и

                                     за III възрастова група (5-6) годишни деца

 

 

 

Часови интервал

Допълнителни форми

на педагогическо взаимодействие

7.00 - 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител

8.30 - 9.00

Сутрешна закуска

9.00 - 10.00

Игри, дейности по избор на децата,    дейности, организирани от детския учител

10.00 - 10.30

           Подкрепителна закуска

10.30 - 12.00

Дейности по избор на децата,           

дейности организирани от детския учител

12.00 - 13.00

Обяд и подготовка за сън

13.00 - 15.00

Следобеден сън

15.00 - 15.30

Ставане от сън, тоалет, следобедна подкрепителна закуска

15.30 - 19.00

Игри, дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

 

 

 

 

                                                    Директор:…...............................

 /Ст. Трифонова/

 

 

 

                                        Детска градина №32 ”Българче”,

                      гр.София 1336, район “Люлин“, ул.”Петър Бонев"№3

                                     тел./факс: 02/824 63 34; e-mail: odz32@abv.bg;

 

 

Целодневна организация на деня

в неучебно време- 01.06.2024 г.- 14.09.2024 г.

                                    за I възрастова група (3-4) годишни деца и

                                    за II възрастова група (4-5) годишни деца

 

 

 

Часови интервал

Допълнителни форми 

на педагогическо взаимодействие

7.00 - 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител

8.30 - 9.15

Сутрешна закуска

9.15 - 10.00

Игри, дейности по избор на децата,    дейности, организирани от детския учител

10.00 - 10.30

           Подкрепителна закуска

10.30 - 12.00

Дейности по избор на децата,

дейности организирани от детския учител

12.00 - 13.00

Обяд и подготовка за сън

13.00 - 15.00

Следобеден сън

15.00 -15.45

Ставане от сън, тоалет,                 

Следобедна подкрепителна закуска

15.45 - 19.00

Игри, дейности по избор на децата,

 дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

 

 

                                                                              Директор:…...............................

   /Ст. Трифонова/

 

 

 

                                           Детска градина №32 ”Българче”,                                                                 

                           гр.София 1336, район “Люлин“, ул.”Петър Бонев"№3

                                   тел./факс: 02/824 63 34; e-mail: odz32@abv.bg;

 

 

Целодневна организация на деня

за яслена група (1-3) годишни деца

учебна 2023/2024 година

 

 

 

Часови интервал

 

Форми на взаимодействие

7.00 - 8.30

Прием на децата, дейности организирани от медицинската сестра

8.30 - 9.15

Сутрешна закуска

9.15 - 9.40

                            Тоалет

9.40 - 10.00

Дейности организирани от педагога,        медицинската сестра     

10.00 - 10.30

Подкрепителна закуска

10.30 - 11.45

Дейности по избор на децата, игри, разходки

         11.45 - 13.00

Обяд, тоалет и подготовка за сън

13.00 - 15.30

Следобеден сън

15.30 - 16.00

Ставане от сън, тоалет,

следобедна подкрепителна закуска

        16.00 - 19.00

Игри, дейности по избор на децата,

изпращане на децата

 

 

Директор:…....................                     Съгласувано с: ………….

/Ст. Трифонова/                                                /м.с. Снежана Лазарова/