ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Мисия и визия

 

 

 

ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

            Желано и любимо място за децата, с пространства за игра, познание и общуване; място за сътрудничество и просперитет за семействата и колектива.

 

МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

Да поставим основите в личностното развитие на подрастващите, съчетавайки добрите традиции и необходимостта от модернизация на образованието.

 

Нашият девиз е: “Отнасяйте се с децата така, както Вие бихте искали да се отнасят към Вас”.

/Мария Монтесори/