ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Материална база

 

ДГ №32 „Българче“ има две яслени групи и шест градински. 


Детската градина разполага с модерно обзаведени групи, медицински кабинет, физкултурен салон, логопедичен кабинет, кабинет за дейности, собствен кухненски блок.


Градината е на 2 етажа, с обща застроена площ 1300 кв.м.


Красив и просторен двор с много зеленина, спортна площадка за игри и упражнения, площадка по безопасност на движението. В него са разположени  и оборудвани площадки за игри на открито за всяка възрастова група.