ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

График консултации с педагогическите специалисти

ДЕТСКА ГРАДИНА № 32 „БЪЛГАРЧЕ” – СО РАЙОН „ЛЮЛИН”

гр.София 1336, район “Люлин“, ул.“Петър Бонев” № 3

тел./факс: 02/8246334; e-mail: odz32@abv.bg; www.bulgarche32.com

                                                                                               

ГРАФИК

 за индивидуално консултиране на родителите от 15.09.2023 г. до 31.05.2024 г.

 

Учители по групи:

 

Група ДГ

Ден от седмицата

Приемно време

Старши учител/учител

забележка

1.

Четвърта "БонБон"

сряда/четвъртък

1330 ч.-1430 ч.

Христина Владимирова

първа смяна за деня

2.

Четвърта

"Бон Бон"

четвъртък/сряда

1330 ч.-1430 

Мариета Кирилова

първа смяна за деня

3.

Първа  „а“ "Звездица"

сряда/четвъртък

1330 ч.-1430 ч.

Мая Милева

първа смяна за деня

4.

Първа  „а“ "Звездица"

четвъртък/сряда

1330 ч.-1430 ч.

Катя Желязкова

първа смяна за деня

5.

Първа "б" "Усмивка"

сряда/четвъртък

1330 ч.-1430 ч.

Мария Павлова

първа смяна за деня

6.

Първа "б" "Усмивка"

четвъртък/сряда

1330 ч.-1430 ч.

Нели Михайлова

първа смяна за деня

7.

Втора "Слънце"

сряда/четвъртък

1330 ч.-1430 ч.

Цветана Велева

първа смяна за деня

8.

Втора „Слънце"

четвъртък/сряда

1330 ч.-1430 ч.

Милена Костадинова

първа смяна за деня

9.

Трета „а“ "Обич"

сряда/четвъртък

1330 ч.-1430 ч.

Людмила Спасова

първа смяна за деня

10.

Трета „а“ "Обич"

четвъртък/сряда

1330 ч.-1430 ч.

Силвия Ганчева

първа смяна за деня

11.

Трета "б" "Радост"

сряда/четвъртък

1330 ч.-1430 ч.

Любка Мелконян

първа смяна за деня

12.

Трета"б" "Радост"

четвъртък/сряда

1330 ч.-1430 ч.

Десислава Стоичкова

първа смяна за деня

 

Педагогически специалисти:

 

Педагогически специалист

Име, фамилия

Ден от седмицата

Приемно време

1.

Психолог

Веселина Мянкова

понеделник

7.30 -8.30 ч.

2.

Ресурсен учител

Веселина Мянкова

Вторник и четвъртък

12.30 – 13.30 ч.

3

Педагог ясла

Диляна Николова

Понеделник и сряда

7.30 - 8.30 ч.

4.

Учител по музика

Диляна Николова

Вторник и четвъртък

7.30 – 8.30 ч.

12.30 – 13.30 ч.