ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

ВАЖНО!

 ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 год. 

 

 

ПЕРИОД НА ЗАПИСВАНЕ: 

/ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК/

 

ЧАСОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

 от 9.30 часа - до 16.00 часа  

 

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ Е НЕОБХОДИМО  ДА НОСИТЕ ПРЕДПАЗНИ МАСКИ  И ДА СПАЗВАТЕ ЗАПОВЕД № РД 01-452/04.08.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Директор: Ст.Трифонова

За допълнителна информация тел. 02 824 -63-34