ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

ВАЖНО!

 ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 год. 

 

ПЕРИОД НА ЗАПИСВАНЕ: 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ 

ОТ 18.05.2021 ДО 28.05.2021Г. ВКЛ.

 

ЧАСОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

от 9.00 часа - до 13.00 часа  

от 13.30 часа до 16.00 часа

При записване на детето е необходимо да предоставите точно посочените в заявлението данни и други документи, необходими за доказване  на заявените критерии /в случаите, когато не могат да се удостоверят служебно/.

При установяване, че родителят /настойникът/ на класирано дете е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки, записването ще бъде отказано!

 

Директор: Ст.Трифонова

За допълнителна информация тел. 02 824 -63-34