ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 год. 

 

ПЕРИОД НА ЗАПИСВАНЕ: 

От понеделник до петък вкл.

 

ЧАСОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

от 9.00 часа - до 13.00 часа  

от 13.30 часа до 16.00 часа

При записване на детето е необходимо да предоставите точно посочените в заявлението данни и други документи, необходими за доказване  на заявените критерии /в случаите, когато не могат да се удостоверят служебно/.

При установяване, че родителят /настойникът/ на класирано дете е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки, записването ще бъде отказано!