ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Група Звездица

Група “Звездица“

 

„Детето има своята Звездица и тя за него е като сестрица.

Когато то се смее и играе, Звездицата от щастие сияе !“

 

  • Информация за група “Звездица“:

 

Обичаме да творим и да пеем, да танцуваме, да се веселим и да рисуваме, да учим и , разбира се – ДА ПРАЗНУВАМЕ !!!

 

  • За педагогическия екип:

За децата с любов и много желание се грижат:

  • Мая Милева - старши учител
  • Катя Желязкова – старши учител
  • Шенгюл Ахмед – помощник-възпитател

Екипът ни държи на отговорно отношение и всеотдайност в работата с тях.

Формирани са правила за радостен и щастлив престой на децата в детската градина.

За нас, учителите , детската личност трябва да бъде стимулирана и мотивирана, чрез динамични, интересни и различни дейности.

Държим на индивидуалния подход, стимулираме и насърчаваме  екипната работа, уважаваме мнението на децата и създаваме условия за разширяване кръгозора на детската личност.

 

 

  • Работа със семействата:

Откритото и ефективно взаимодействие между нашия педагогически екип и семействата е важно условие за  адаптацията, подготовката и увереността на децата. В тази връзка от особено значение в процеса на общуването ни е: взаимното уважение на всички мнения и становища, касаещи децата, откритият и лесен диалог, доверието и активността, както и желанието на родителите да ни сътрудничат.