ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Група Слънце

         Екипът на група „Слънце”  е:

        Старши учител: Цветана Велева

        Старши учител: Милена Костадинова

        Помощник възпитател: Ивалина Иванова

        

Девиз: „Днес е един чудесен ден, защото сме заедно и сме приятели! ”

 

Група „Слънце” е гостоприемна среда за активност с креативно съдържание, с атмосфера за съпреживяване и взаимопомощ. Тук играят, мислят и споделят усмихнати и любознателни деца. Създадени са условия за целенасочена комуникация, споделена радост, чувство на съвместност и постигане на положителни резултати.

Основен партньор на групата  са родителите, които участват активно в процесите на израстване на детето. Това според нас е ключът към успешната формула учител-дете-родител, която разгръща творческия потенциал на децата.

                             При нас е винаги весело и никога  скучно!