ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Група Слънце

         Екипът на група „Слънце”  е:

        Старши учител: Цветана Велева

        Старши учител: Милена Костадинова

        Помощник възпитател: Рени Николова

         Работим за стимулиране на детската инициативност, самостоятелност, индивидуалност и за овладяване на различните форми на познание и учене. На основание на ДОС децата се подготвят за успешно адаптиране и социално ориентиране за новата роля-ученик.Овладените знания умения и навици съответстват на възрастовите им особености необходими за успешното преминаване към училищното образование.