ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

"ДАЗД пита възрастните"

Уважаеми родители,

    Във връзка  с разработването на Националната стратегия за детето, на основание чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето, Държавната агенция за закрила на детето стартира допитване.

    Допитването е със заглавие „ДАЗД пита възрастните” и е във връзка с проучване нагласите и вижданията на родителите относно условиата, в които живеят децата им и начина, по който възприемат заобикалящата ги среда.

    Допитването е съвсем кратко, съдържа шест въпроса и може да бъде попълнено чрез интернет на сл. адрес:

 

 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceEeI0YCg80K8OaDzqUI1HmTwmFnidq_Rc6l5a5IDBRyZnGA/viewform