ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Яслена група Мечо Пух

                        В яслена група „Мечо Пух” работят медицински специалисти Анка Симова и Благомила Дацева, и помощник възпитатели Ваня Митева и Тоска Кепенерова, които се грижат за възпитанието и здравето на децата.                

Целта, която си е поставил екипа е максимално да развие духовния и физически потенциал на личността на детето чрез адаптиране, индивидуализиране и интегриране на активностите му в средата, подпомагано от възрастни. Акцент в тяхната дейност е обгрижване на малчуганите с внимание и обич; ежедневно обогатяване на езиковия, двигателния и социален опит ; закаляване и престой на открито. Особено внимание се обръща на поставяне на основите на самостоятелност и самоувереност, създаване навици на самообслужване, хигиена, хранене, тоалет.