ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Празничен календар

Празничен календар

на ДГ №32 „Българче“

/предстоящи събития за учебна 2023 - 2024 г./ 

 

Дата и час на събитието

Място на провеждане

Събитие

15.09.2023г

10:00 часа

двора на детската градина

 Празничен концерт за откриване на новата учебна година.

12. 2023 г

10:00 часа

 всички групи

 Организиране на изложби с детско творчество

 12.2023 г.

10:00 часа

 музикален салон

Коледни и новогодишни празици

01.2024 г.

17:00часа

музикален салон

"Празник на здравето"

02. 2024г. 

16:30 часа

 музикален салон

 "Математическо влакче"

01.03. 2024 г.

10:30 часа

музикален салон

Посрещане на "БабаМарта"

03. 2024 г.

17:00 часа

музикален салон

"Карнавал в гората"

03.2024 г.

16:30 часа

 музикален салон  "Български обичаи и традиции при пролетните празници"

03. 2024 г.

10:00 часа

четвърти групи "Аз обичам България"

03.2024 г.

17:00 часа

 музикален салон  "Пролетна забава"

04. 2024 г.

10:00 часа

двора на детската градина "Спортен празник" 

05.2024 г.

10:00 часа

 всички групи  Организиране на изложби с детско творчество

05. 2024 г.

10:00ч.

двора на детската градина "Състезание по баскетбол "

05.2024 г.

17:00 часа

всички групи Участие в турнир по детски футбол 

05.2024 г.

17:00часа

 музикален салон  "Довиждане детска градина здравей първи клас"

01.06.2024 г.

10:00часа

 двора на детската градина  "Първи юни-ден на детето"