ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Екип

Педагогическият екип, медицинските специалисти и непедагогическият персонал на ДГ №32 "Българче" са квалифицирани, компетентени, отговорни и информирани. Индивидуалният подход и подкрепата за личностно развитие на всяко дете са приоритет в дейността на детската градина. 

За професионалната си подготовка екипите използват разнообразни дейности и форми, съобразени със съвременните изисквания, което е гаранция за качествено отглеждане, възпитание и обучение на децата в нашата детска градина.

В ДГ № 32 „Българче“ за децата се грижат компетентни учители с квалификация, отговаряща на Европейските изисквания и потребности, медицински сестри с висок професионален опит и отговорни помощник-възпитатели:

Директор:

 • Станка Трифонова

 

Психолог - Ресурсен учител:

 • Веселина Мянкова

Учител по музика:

 • Диляна Николова

Педагог ясла:

 • Диляна Николова

 Старши учители:

 • Мая Милева
 • Катя Желязкова
 • Мария Палова
 • Христина Владимирова
 • Мариета Кирилова
 • Людмила Спасова
 • Цветана Велева

 

Учители:

 • Людмила Спасова
 • Десислава Стоичкова
 • Милена Костадинова
 • Нели Михайлова
 • Любка Мелконян
 • Силвия Ганчева

 

Медицинска сестра в здравен кабинет:

 • Снежана Лазарова
 • Анолия Георгиева

Медицински сестри в яслени групи:

 • Благомила Дацева
 • Анка Симова
 • Мария Минева
 • Надя Веселинска

 

Пом.възпитатели:

 • Веска Димитрова
 • Галина Алексиева
 • Лидия Георгиева
 • Ивалина Иванова
 • Шенгюл Ахмед
 • Ваня Митева
 • Тоска Кепенерова
 • Недялка Александрова
 • Цветанка Сандова
 • Борислава Борисова

 

Общ работник :

Домакин:

 • Галина Димитрова

 

Счетоводител:

 • Милена Цветанова

Кухня:

 • Станка Джунова – готвач
 • Лиляна Николова – пом.готвач
 • Стефка Рачева - раб.кухня