ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Група Бонбон

Добре дошли в  група „Бонбон“

В групата се работи по програмна система „Златно ключе“ – издатество   „Бит и техника“.

Нашата цел е създаването на един пълноценен детски свят, удовлетворяващ максимално социалните потребности на детето от общуване, позволяващи му да намери своето място в обществото;  съдействие за оптимално развитие на неговите познавателни интереси, на неговата самостоятелност и творческа активност. За успешното реализиране на така поставената цел, разчитаме на родителите, наши партньори във възпитанието на детето.

Ние – екипът на група ,, Бонбон ” вярваме, че всяко дете може да успее и концентрираме внимание върху силните му страни ! Уважаваме уникалността и потенциала на всяко дете и ценим индивидуалните му усилия.

„  Растем ние здрави и щастливи в този дом чудесен. Ще станем умни, работливи – в училище ще влезем с песен.”

 Учители: Христина Владимирова и Мариета Кирилова

Помощник възпитател: Лидия Георгиева