ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Заповед на министъра на здравеопазването.