ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Тренинг на тема: Трудности при взаимодействието между родител - дете - учител в детската градина

 

На 19.02.2018г. се проведе тренинг на тема: “Трудности при взаимодействието между родител – дете - учител в детската градина“.

 

Тази тема е заложена в Плана за вътрешна квалификация на учителите в ДГ №32“Българче“. Водещите: Мая Милева и Катя Желязкова представиха презентация и други интересни материали по темата, която е актуална и е в основата на един сложен , динамичен и постоянен процес, а именно: изграждане на доверие между нас – учителите и родителите, както и постигане на съвместна ползотворна работа в името на детето.

 

Всички колеги се включиха активно в разискваните въпроси със своя гледна точка и позиция по темата. Обсъдихме и интересни примерни ситуации от учителската практика.