ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Среща-дискусия "Подкрепата за родителите-ключ към благосъстоянието на децата"

СРЕЩА-ДИСКУСИЯ „ПОДКРЕПАТА ЗА РОДИТЕЛИТЕ – КЛЮЧ КЪМ БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЦАТА“

 

На 23 октомври 2018 г.в в хотел „Рамада“, гр. Софиясе проведе  среща-дискусия, посветена на родителството и подкрепата за родители организирана от  Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ и Асоциация Родители .

Срещата бе открита от д-р Елеонора Лилова –Председател на ДАЗД, д-р Джейн Миута – Председател на УНИЦЕФ за България, Яна Алексиева – изпълнителен директор на Асоциация Родители.

Участие в срещата взеха д-р Весела Банова – Асоциация „Дете и пространство“, д-р Златка Михова- НБУ, Цвета Брестнишка – Асоциация Родители, професионалисти, ангажирани в директна работа с деца и семейства, Станка Илиева – директор на ДГ № 32 „Българче“.

 

 

Цели на срещата: Основните цели на срещата са:

  • Подобряване на разбирането на професионалистите и експертите, ангажирани в планиране и изпълнение на политики, насочени към децата за предизвикателствата и потребностите на съвременните родители във връзка с техните родителски отговорности;
  • Формулиране на конкретни насоки за действие и търсени резултати в краткосрочен (3 г.) и дългосрочен план, които да залегнат в националните стратегически документи, разработвани от Правителството – Националната стратегия за детето и Националната стратегия за ранно детско развитие.

       -   Задълбочаване на  диалога между професионалисти, експерти и родители за             .          необходимостта от засилване на подкрепата за родителството – от раждането на   

           детето до края на юношеството – като част от националните за благосъстоянието 

           на децата