ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Състезателни игри и викторина на площадката по БДП в ДГ №32

Децата от ДГ №32 "Българче" участваха в състезателни игри и викторина на площадката по БДП в двора на градината. Демонстрирайки своите знания за пътните знаци, пътната маркировка и поведението на децата при пресичане на уличното платно. За доброто настроение се погрижиха децата от група "Звездица", като изпълниха любимата детска песен "Светофар".