ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Нашите приятели пожарникари

Днес посрещнахме в детската градина инспектори от Пожарна безопасност. Направиха презентация на тема: "Природни бедствия" и показаха на децата пожарникарско облекло.