ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Национална седмица на четенето 22-26 10. 2018г.

Национална седмица на четенето

 

Във връзка с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността МОН организира и провежда Национална седмица на четенето в периода от 22 до 26 октомври  2018 г.

 

Дейности в Детска градина „Българче“

 в Националната седмица на четенето

в периода 22-26 октомври 2018 г.

 

  1. Първи ден – понеделник, 22 октомври 2018 г.

Откриване на националната седмица на четенето –

Драматизация на приказката -  „Червената шапчица”- представена от IV- група „Усмивка” пред II-те групи.

  1. Втори ден – вторник, 23 октомври 2018 г.

Драматизация на приказката -  „Трите прасенца”-  представена от IV- група „Звездица” пред I-ва група.

  1. Трети ден – сряда, 24 октомври 2018 г.

„Разкажи ми приказка”-  с участието на родители от I-ва и  II -те групи  

  1. Четвърти ден – четвърък, 25 октомври 2018 г.

„Любима приказка ни прочети – четене на приказки - известни и популярни личности   гостуват на децата от ДГ „Българче” – участват всички групи.

  1. Пети ден – петък, 26 октомври 2018 г.

Закриване на Националната седмица на четенето по групи

Кът на книгата – създаване на експозиции в кът-библиотека с участието на родителите от всички групи.

„Реката от думи прави книгите, а книгите са богатство.“  – „Небивалици“, Доналд Бисет.