ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Национална конференция Учители на бъдещето София

Недостигът на професионалисти в българското образование през следващите десет години: предизвикателства и възможни решения

На 16. 10. 2018г.,Министерството на образованието и науката, Синдикатът на българските учители и фондация  „Заедно в час” проведоха конференция на тема: „Учители на бъдещето”.  С поставяне на фокус върху една от най-сериозните теми в системата на българското образование – недостига на учители през следващите десет години и възможните решения на проблема.

На нея присъстваха народни представители, държавни експерти, директори на училища, опитни педагогически специалисти, обучители на учители във висши училища и представители на гражданския сектор.

Конференцията беше открита от Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, д. ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и Евгения Пеева-Кирова, Изпълнителен директор на „Заедно в час”.

Участие взеха:  Полина Фетфова, директор на дирекция „Квалификация” в МОН;    доц. Ангел Ангелов, заместник декан „Стопански дейност, реклама и СДК”;           проф. д-р. Бончо Господинов, декан, Факултет но педагогика, Софийски университет; проф. д-р. Галин Цоков, директор на Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на Пловдивския университет;                         д-р. Ваня Кастрева, директор на РУО-София;                                                                Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите;  Величка Попова, директор 8-ма ДГ „Проф. д-р. Елка Петрова”, София;                     Снежана Тодорова, директор, 128 ДГ „Феникс”, София;                                                     Асен Алексиев, директор, 51-во СУ „Елисавета Багряна”, София.    

На конференцията присъстваха и Таня Илиева, директор, ДГ №32 „Българче”, София и Мая Милева, председател на синдиката и учител в ДГ „Българче”, София. 

По време на форума бяха обсъдени следните теми:

  • как да привлечем висококвалифицирани и мотивирани специалисти към учителската професия;
  • от каква базова и надграждаща квалификация имат нужда педагогическите специалисти;
  • какви са най-ефективните форми за наставничество, подкрепа и възможности за кариерно развитие и израстване на учителите.

Учителите на бъдещето се създават от учителите на настоящето.