ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

МО Български език: Готови за състезание

МО Български език Готови за състезание

МО Български език – „Готови за състезание”

През месец февруари 2018г. екипът на Методическо обединение “Български език и литература“ към ДГ№32“Българче“ в състав: М. Кирилова, К. Желязкова и А. Котова представи пред колегите си презентация по БЕЛ за подготвителна група: “Готови за състезание!“ – звукова култура на речта и художествена литература /любими детски приказки /.

Темата за приложението на съвременните интерактивни средства и технологии в детската градина е актуална и много интересна. Използването на интерактивна дъска, както и представяне на презентации , свързани с различни теми от образователното съдържание, помага на учителя, обогатява процеса на взаимодействие с децата и е изключително интересно за тях.

М. Кирилова запозна учителите с интересна статия, свързана със съвременните интерактивни методи и средства и приложението им в целия свят – като нещо ново, много интересно за децата и изключително необходимо и лесно приложимо за учителите. Стана дума и за изграждане на нови „дигитални класни стаи“, което в бъдещ план ще промени мотивацията за учене на учениците, както и ще направи интересен и достъпен процесът на преподаване за учителите. Такъв е и стремежът на образователната система, както в България, така и по света.

К. Желязкова представи подробно презентацията по БЕЛ „Готови за състезание!“ - подходяща за трета и четвърта възрастова група , а предизвикателството към колегите за това всеки да презентира любима на групата си  приказка бе прието радушно от всички присъстващи.