ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата

В рамките на два дни (07-08.10.2019 г.) на територията на Детска градина №32 "Българче" се проведе квалификационен курс на тема: "Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата". Към курса се присъединиха и колеги от други детски градини в ж.к. Люлин. Лектор на обучението беше д-р Галина Хайдар. 

Д-р Галина Хайдар е автор на системи от учебни помогала одобрени от МОН за детските градини на тема: "Възпитание и обучение по Безопасност на движението по пътищата (БДП)". От 2003 г. е преподавател на различни курсове за повишаване на квалификацията на учителите по теми свързани с БДП.