ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Кръгла маса на тема: “Нови възможности на взаимодействие между родители,учители и медицински специалисти в детската градина “.

На28 .03.2018г. се проведе кръгла маса на тема: “Нови възможности на взаимодействие между родители,учители и медицински специалисти в детската градина “.

 

Водещите: Красимира Иванова и Анелия Котова представиха презентация по темата-иновации в предучилищното образование и кои са основанията за съвременния прочит на проблема”. Причините са трансформацията на съвременното семейство,иновационните аспекти в общуването семейство-детска градина и новите форми на взаимодействие между родители и детска градина и ясла.

 

Всички колеги, медицински специалисти и родители се включиха активно в разискваните въпроси със своя гледна точка и позиция по темата.