ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Клуб на бащите група Усмивка

„Клуб на бащите”

в група „Усмивка” на ДГ №32 „Българче”

На 01.12.2017г. в група „Усмивка” на ДГ №32 „Българче” бе учреден „Клуб на бащите”. Основна цел на тази среща беше опознаването на самите родители в неформална обстановка и поставяне на едно ново начало за по-гъвкаво сътрудничество с екипа, което да допринесе за изграждането на по динамични отношения както между самите родители, така и между децата , родителите и учителите.

Седмица преди нашата среща, на празника посветен на изпращането на Есента, татковците получиха персонална покана за участие в клуба. Още по време на официалното връчване ентусиазмът озари всички родители и в очите им се четеше вълнение, примесено с доза любопитство. В уречения ден и час бащите прекрачиха прага на групата, нетърпеливи да разберат какво ги очаква. Тяхната плахост и неувереност бързо се стопиха още в първите минути на срещата ни. Самите те бяха поставени на детското ниво, което им даде реална възможност да се потопят в детския свят на игри, забавления и учене. Първо учителите, след това и самите татковци описаха себе си, живота си, мечтите и желанията си. Това беше началото на нашето опознаване, а кулминацията настъпи, когато всички се обединиха около идеята за абсолютната необходимост от участието на бащите в живота и възпитанието на техните деца – като очаквано присъствие, бащина обич и подкрепа, личен пример, авторитет и материално подсигуряване.

Екипът ни предложи на бащите различни интересни варианти за повишаване на емоционалната активност и логическото мислене. Под формата на презентация бяха изведени основните моменти, дискутирани по време на нашата първа среща. Вниманието основно беше насочено към ролята на бащата и общуването в сложната парадигма на днешността. На тази първа среща се набелязаха и следващите предстоящи  събития, в които се очаква да се включат с желание  всички: Коледни и Новогодишни празници, излет в планината, състезателни игри.