ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Гостуване на професор Роналд Роунър в ДГ 32 "Българче"

На 11.05.2018г. в ДГ №32“Българче“ гостуваха:

  • американският професор Роналд Роунър-  автор на теорията за междуличностно приемане-отхвърляне, изявен учен и изследовател на отношенията родители-деца и социално-емоционалното развитие на децата, автор на многобройни крос-културни изследвания,  директор на основания от него Център за изследване на междуличностното приемане-отхвърляне към университета в Кънектикът,  носител  на престижни награди част, от които са награда на Американската психологическа асоциация (American Psychological Association - APA).
  • Нанси Роунър- административен директор на Американската психологическа асоциация.
  • гл. ас. д-р Надя Колчева- преподавател в НБУ, член на Обществен център за превенция към Столична община, вицепрезидент към EURODOG, ЕАЕА и др.
  • доц. д-р. Емил Бузов - доц. във ВТУ «Св. св. Кирил и Методий» -  Педагогически колеж – Плевен, член на Консултативния съвет  към министъра  на МОН ,член на Националния съвет на Държавната Агенция за Закрила на Детето, член на Консултативния съвет към Националния съвет по сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министреския Съвет,член на Международната асоциация  за образование (ISSA), Холандия
  • Мила Ганозова- зам. кмет р-н Люлин
  • Венцислав Стаматковски – главен експерт в отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт” в р-н "Люлин"

На срещата бяха поканени и родители, представители на родителските активи.

Госпожа Илиева представи на нашите гости всички групи в ДГ.

 Те разговаряха с децата и учителите, проявиха интерес към изработеното и наученото от малките ни възпитаници в различните дейности. Останаха приятно изненадани от обстановката и прекрасните условия в ДГ “Българче“. Бяха поздравени с песни от децата на група “Слънце“ в музикалния салон на ДГ, както и от всички други деца със стихотворения, усмивки и празнично настроение.

Срещата с директора и учителите, както и с представителните ни гости протече в дух на приятни и ползотворни разговори, обмяна на информация и добри практики в сферата на образованието, възпитанието и социализацията, общуването с деца и родители , както и идеи за добро сътрудничество и взаимодействие между всички участници в този процес.

Проф. Роунър сподели своя опит в работата с деца и родители, учителите задаваха интересни и актуални въпроси, всички гости останаха доволни от възможността да се докоснат до знанието и опита на американския психолог.

Гостите ни бяха посрещнати в духа на българските традиции.

Това, че нашата среща съвпадна с празника на „Св. братя Кирил и Методий – 11 май“ допринесе за още по-вълнуващо и приятно настроение.