ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Гостуване на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ и Доминик Марлет, старши координатор в Интернационала на образованието в дг "Българче"

    На 3 ноември 2017 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, и Доминик Марлет, старши координатор в Интернационала на образованието, гостуваха по покана на петима директори в детски градини от столицата. ”. В деловите срещи се включиха още Бойка Харалампиева, председател на Сдружението за учителска

взаимопомощ – София, Ваня Минева– директор на 15. СУ „Адам Мицкевич” и Йордан Красев, експерт в Централата на СБУ.

    Целта на визитите бе Доминик Марлет да се запознае отблизо с облика, традициите и добрите практики в предучилищното образование и възпитание у нас.

    Градацията на обхода бе гостуването в ДГ № 32 „Българче“ с директор Станка Илиева. Там гостите бяха посрещнати с любов и уважение освен от целия педагогически екип на градината – всички членове на СБУ, и от кмета на район „Люлин” Милко Младенов и ресорния зам.-кмет Мила Гавазова, на чиято територия се намира детската градина.

    Учителите на 32. ДГ „Българче” благодариха лично на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева за грижите и високия професионализъм в отстояваните от СБУ политики.      Високата оценка, която даде по време на работната среща районният кмет Милко Младенов за социалното партньорство със СБУ и постигнатите чрез него резултати, на практика показа пред Доминик Марлет съществената роля на нашия Синдикат в междуинституционалното взаимодействие.

    Всяка една от посетените детски градини представи достойно своята идентичност. Директорите разказаха подробно за спецификите и дейностите по социализацията и възпитанието на децата, на които наблягат. Споделиха с гордост постиженията и стремежите си. Чрез представените пред гостите изяви с възпитаниците си показаха и своя професионализъм.

    Директорите на посетените детски градини получиха дар от председателя на

СБУ д.ик.н. Янка Такева – фототипни издания на „История Славянобългарска” на

Паисий Хилендарски и „Рибния Буквар” на Петър Берон.

    „Усетих много позитивни послания. Видях професионализъм и силна синдикална

солидарност в действие. Запознах се с много подготвени, мотивирани и всеотдайни

учители и с щастливи деца. Очарована съм от гостоприемството, от постигнатото в България в сферата на предучилищната подготовка на децата. Възхитена съм от авторитета на СБУ в публичното пространство” – сподели в края на първата си визита у нас Доминик Марлет, старши координатор в Интернационала на образованието.