ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Допълнителни образователни дейности

Прикачени документи

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ 32 Българче" - Подвижни игри с топка
Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ 32 Българче" - Народни танци
Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ 32 Българче" - Модерни танци
Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ 32 Българче" - Английски език
Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ 32 Българче" - Визуални изкуства и арт терапия