ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

До Директора на

ДГ №32 „ Българче“

Г-жа Таня Илиева

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Детето ми постъпи в повереното Ви детско заведение, още в яслена група, доста преди да навърши 2 години. Благодарение на професионализма на Вашия екип и грижите, които се полагаха, Йоанета,  за по – малко от година, се превърна от бебе в дете. 

След това имахме най – големия късмет на света и се срещнахме с екипа на група „ БОНБОН“. Те могат да бъдат определени само с една дума – УНИКАЛНИ. При тях детето ми израсна като личност.

Всеки, който има щастието да се докосне до професионалните грижи на персонала от 32 ДГ „ Българче“, трябва да знае, че  е роден под щастлива звезда. През годините, в които посещавахме градината сме имали  шанса да се срещнем с всички учители и помощник възпитатели и от всички сме очаровани.

 

 

ЕДНО ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ !!!

                                                                      Продължавайте в същия дух!!!

                                                                                 ОБИЧАМЕ ВИ !!!

 

 

10.09.20г.                                                                               СВЕТЛАНА СТОЙЧЕВА

  Гр. София                                                                             ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

                                                                            НА " МАКЛЕР КОМЕРС " ЕООД