ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

График консултации с педагогическите специалисти

ДЕТСКА ГРАДИНА № 32 „БЪЛГАРЧЕ” – СО РАЙОН „ЛЮЛИН”

гр.София 1336, район “Люлин“, ул.“Петър Бонев” № 3

тел./факс: 02/8246334; e-mail: odz32@abv.bg; www.bulgarche32.com

                                                                                               

ГРАФИК

 за индивидуално консултиране на родителите от 16.09.2019 г. до 31.05.2020 г.

 

Учители по групи:

 

Група ДГ

Ден от седмицата

Приемно време

Старши учител/учител

забележка

1.

Първа „а”

сряда/четвъртък

1330 ч.-1430 ч.

Катя Желязкова

първа смяна за деня

2.

Първа „а”

четвъртък/сряда

1330 ч.-1430 ч.

Мая Милева

първа смяна за деня

3.

Първа „б“

сряда/четвъртък

1330 ч.-1430 ч.

Мария Павлова

първа смяна за деня

4.

Първа „б“

четвъртък/сряда

1330 ч.-1430 ч.

Нели Михайлова

първа смяна за деня

5.

Втора

сряда/четвъртък

1330 ч.-1430 ч.

Радостина Стефанова

първа смяна за деня

6.

Втора

четвъртък/сряда

1330 ч.-1430 ч.

Камелия Райнова

първа смяна за деня

7.

Трета „а”

сряда/четвъртък

1330 ч.-1430 ч.

Красимира Иванова

първа смяна за деня

8.

Трета „а”

четвъртък/сряда

1330 ч.-1430 ч.

Анелия Котова

първа смяна за деня

9.

Трета „б“

сряда/четвъртък

1330 ч.-1430 ч.

Нина Апостолова

първа смяна за деня

10.

Трета „б“

четвъртък/сряда

1330 ч.-1430 ч.

Людмила Спасова

първа смяна за деня

11.

Четвърта

сряда/четвъртък

1330 ч.-1430 ч.

Христина Владимирова

първа смяна за деня

12.

Четвърта

четвъртък/сряда

1330 ч.-1430 ч.

Мариета Кирилова

първа смяна за деня

 

Педагогически специалисти:

 

Педагогически специалист

Име, фамилия

Ден от седмицата

Приемно време

1.

Психолог

Веселина Мянкова

понеделник

7.30 -8.30 ч.

2.

Логопед

Веселина Мянкова

Вторник и четвъртък

12.30 – 13.30 ч.

3.

Учител по музика

Лилия Богданова

Всеки работен ден

Вторник и четвъртък

7.30 – 8.30 ч.

12.30 – 13.30 ч.