ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Празничен календар

Празничен календар

на ДГ №32 „Българче“

/предстоящи събития за учебна 2019 - 2020 г./ 

 

Дата и час на събитието

Място на провеждане

Събитие

16.09.2019г

10:00 часа

двора на детската градина

 Празничен концерт за откриване на новата учебна година.

12. 2019г

10:00 часа

 всички групи

 Организиране на изложби с детско творчество

 12.2019г

10:00 часа

 музикален салон

Коледни и новогодишни празици

01.2020г.

17:00часа

музикален салон

"Празник на здравето"

02. 2020г. г.

16:30 часа

 музикален салон

 "Математическо влакче"

01.03. 2020г.

10:30 часа

музикален салон

Посрещане на "БабаМарта"

03. 2020г

17:00 часа

музикален салон

"Карнавал в гората"

03.2020 г.

16:30 часа

 музикален салон  "Български обичаи и традиции при пролетните празници"

03. 2020

10:00 часа

четвърта група "Аз обичам България"

03.2020 г.

17:00 часа

 музикален салон  "Пролетна забава"

04. 2020.

10:00 часа

двора на детската градина "Спортен празник" 

05.2020 г.

10:00 часа

 всички групи  Организиране на изложби с детско творчество

05. 2020г.

10:00ч.

двора на детската градина "Състезание по баскетбол"

05.2020г.

17:00 часа

всички групи Участие в турнир по детски футбол и с мажоретен състав

05.2020 г.

17:00часа

 музикален салон  "Довиждане детска градина здравей първи клас"

01.06.2020 г.

10:00часа

 двора на детската градина  "Първи юни-ден на детето"