ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Група Усмивка

  •  За обучението, възпитанието, здравето и емоционалното развитие на децата от група "Усмивка" се грижи екип от професионалисти: г-жа Иванка Михайлова –главен учител, г-жа Мария Павлова – старши учител и г-жа Анелия Стефанова – помощник-възпитател. 
  • Целите и задачите реализираме с помощта на Програмната система „Аз ще бъда ученик” и програмния продукт на издателство „Изкуства”. Учебният материал е съобразен с възрастта на децата, тяхното възприятие и усещане, с цел поддържане интереса на децата към тематичното съдържание по всички направления.
  • Стремим се към постигане на ефективно партньорство и взаимодействие на екипа със семействата - всички родители се включват с желание и отзивчивост в дейността на групата.