ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Група Радост

Група „Радост“

 

Ние, учителките от група „Радост“ – Людмила Спасова и Нина Апостолова и помощник възпитател Димитрина Котова искаме децата да получават най-доброто от нас:

- обич, внимание и закрила в приятелска атмосфера, общуване в кътове за игра и центрове по интереси;

- богата емоционална и духовна култура;
- целенасочена предучилищна подготовка;
- съхранени български традиции;
- равен шанс за всички деца-свобода на собственото мнение;
- природосъобразен начин на живот, безопасност на движение и охрана.

Педагогическият екип осъществява своята образователно-възпитателна работа чрез Програмна система "Аз съм в детската градина" на изд."Изкуства".