ДГ №32 "Българче"
Детска градина в гр. София, ж.к. Люлин 3

Група Обич

Екипът на група „Обич“ се стреми да създаде условия и среда близка до семейната. Позитивна познавателна среда, провокираща детската активност за по-бързо адаптиране на детето с цел да се намали максимално стресът в детската градина.

Даряваме децата с топлина, нежност, обич и търпение. Даваме им спокойно и щастливо детство, много любов, приятелско отношение, уют и доброжелателност.

Да помогнем на децата да придобият такава естествена жажда за учене, отговаряща на нуждите на всяко дете, на културното многообразие и на индивидуалните особености. Възпитаване на емоционална компетентност у децата – важно условие за изграждане на правилно поведение. Нашата основна цел нека бъде създаването на такава атмосфера, в която децата с удоволствие ще се отправят заедно с учителя към опознаването на нови хоризонти и възможности.

 

Екип на групата:

Старши учител :  Красимира Иванова

Учител : Анелия Котова

Помощник възпитател: Веселина Ангелова

Телефон на групата : 0888 641 070